تاریخچه کاشی و سرامیک

تاریخچه کاشی و سرامیک، سفالگری از باستانی ترین هنرهای بشری و سرمنشاء هنر تولید کاشی و سرامیک است که نخستین آثار این هنر در ایران به ده هزار سال قبل از میلاد می رسد.

در ادامه خواهید خواند تاریخچه کاشی و سرامیک

انواع سرامیک و کاشی

انواع سرامیک و کاشی، سرامیک از خاک رس تهیه می شود و امروزه به طور کلی به عنوان علم به کار بردن اشیاء جامدی تعریف می گردد و در صورت قرار گرفتن در دماهای بالا مقاوم تر می شوند.

در ادامه خواهید خواند انواع سرامیک و کاشی