نصب کاشی استخری و آب بندی استخر

نصب کاشی استخری و آب بندی استخر، کاشی های استخری مدل های بسیار زیادی دارند که هر کدام از کاشی های استخری در طرح و شکل تفاوت زیادی با یکدیگر دارند.

کاشی استخری چیست

کاشی استخری چیست، به کاشی سرامیکی گفته می شود که مصرف آن در مناطق مرطوب و دارای رطوبت بالا به دلیل جذب صفر درصد آب کاربرد زیادی دارد.

عیوب کاشی کاری

عیوب کاشی کاری، در فرآیندهای تولید کاشی در مراحل قبل و بعد از پخت ممکن است عیب های گوناگونی در کاشی دیده شود که البته با، کنترل پارامترها قابل پیشگیری هستند.

کاشی ضد اسید

کاشی ضد اسید، به دلیل مقاوم نبودن کاشی های سرامیکی در برابر مواد بازی و اسیدها نوع جدیدی از کاشی به نام کاشی ضد اسید تولید شده است که، مقاومت زیادی دارد و دچار خوردگی نمیشود.

سرامیک مات یا براق

سرامیک مات یا براق، استفاده از سرامیک کف به دلیل ظاهر و مصالح در کیفیت باعث شده تا ما بتوانیم نیاز خود را برای کفپوش در هر قسمت خانه برطرف کنیم.