آشنایی با قانون عرضه و تقاضا و رابطه بین آنها
آشنایی با قانون عرضه و تقاضا و رابطه بین آنها

آشنایی با قانون عرضه و تقاضا و رابطه بین آنها، در بازار، خریداران میزان تقاضا (Demand)  و فروشندگان میزان عرضه (Supply) را تعیین می‌کنند. در این مقاله در مورد تعاریف عرضه و تقاضا، ارتباط این دو با یکدیگر و شرایط خاصی که بر هر کدام حاکم است، صحبت می‌کنیم. همچنین تعریف این مفاهیم را در بازار مسکن نیز به اختصار بیان خواهیم کرد.

عرضه و تقاضا

عرضه، میزان یا مقداری از محصول و یا خدمات است که تامین‌کننده مایل به تامین آن با قیمتی مشخص یا قیمت مورد علاقه خود است. عوامل موثر بر میزان عرضه عبارتند از: هزینه تمام شده تولید و درآمد یا درآمدهای ناشی از تولید.
تقاضا نیز به میزان یا مقداری از محصول و یا خدمات گفته می‌شود که متقاضیان مایل به خرید آن هستند و یا توانایی خرید آن را دارند.

عرضه و تقاضا با قیمت رابطه مستقیمی دارند که در اصطلاح، رابطه عرضه و رابطه تقاضا نامیده می‌شوند؛ در نتیجه قیمت تابعی از عرضه و تقاضا است.

قانون عرضه

قانون عرضه نشان‌دهنده‌ مقادیری است که با قیمتی مشخص به فروش می‌رسند. رابطه‌ عرضه یک شیب رو به بالا را به نمایش می‌گذارد؛ یعنی هر چه قیمت بالاتر برود، مقدار عرضه بیشتر می‌شود. تولیدکنندگان در قیمت‌های بالاتر عرضه را بیشتر می‌کنند، زیرا فروش تعداد زیاد محصول در قیمتی بالاتر درآمد و سود آنها را بیشتر می‌کند.

قانون تقاضا

قانون تقاضا به این شکل است که در صورت برابر بودن سایر عوامل محیطی بازار، هر چه قیمت یک کالا بالاتر باشد، افراد کمتری متقاضی آن کالا خواهند بود.

مقداری از کالا که خریداران با قیمتی بالاتر می‌خرند کمتر است، زیرا با بالا رفتن قیمت یک کالا، هزینه‌ فرصت خرید آن کالا نیز بالا می‌رود؛ در نتیجه مردم به‌طور طبیعی از خرید محصول چشم‌پوشی می‌کنند.

رابطه بین عرضه و تقاضا

بر خلاف تقاضا، زمان در عرضه اهمیت دارد؛ زیرا تامین‌کنندگان باید به سرعت به تغییر در عرضه یا قیمت واکنش نشان دهند. اما در یک زمان مشخص، عرضه و تقاضا هر کدام میزانی دارند که می‌توانند با هم برابر و یا نابرابر باشند.

در صورتی که میزان درخواست و تقاضا برای یک کالا با میزان تولید و عرضه آن در بازار برابر باشد، نقطه تعادل بازار به وجود می‌آید؛ در غیر این صورت بازار نامتعادل شده و ممکن است در هر یک از این دو طرف انباشت به وجود آید.

نه عرضه و نه تقاضا، به تنهایی نماینده کاملی از قیمت نیستند؛ زیرا معمولا عرضه‌کننده به دنبال دست‌یابی به حداکثر سود و درآمد است و متقاضی نیز به دنبال دست‌یابی به محصول یا خدمت مورد نظر خود با حداقل قیمت ممکن است.