عیوب کاشی کاری
عیوب کاشی کاری

عیوب کاشی کاری، در فرآیندهای تولید کاشی در مراحل قبل و بعد از پخت ممکن است عیب های گوناگونی در کاشی دیده شود که البته با، کنترل پارامترها قابل پیشگیری هستند.

معمولا افرادی که در کارخانجات تولیدی کاشی مشغول به کار هستند با عیب های کاشی آشنایی دارند.


برخی از نکات در اجرای کاشی کاری


1- ملات ماسه سیمان: روی سطوحی که برای کاشی کاری در نظر گرفته شده است نباید، پوششی از گچ و خاک، کاهگل یا هر نوع ملات دیگری غیر از سیمان و ماسه وجود داشته باشد.
2- شرایط دمایی: کاشی نباید در اماکنی که در معرض یخزدگی قرار می گیرد به کار رود.
3- تراز بودن سطح: قبل از اقدام کاشی کاری دیوارها باید وضع دیوارها به لحاظ تراز و قائمه بودن زاویه ها کنترل شود.
4- تر کردن کاشی: قبل از نصب، کاشی را نباید در مدت زمان زیادی در آب قرار داد.
5- بندکشی مناسب: فضای بین دیوار و کاشی به صورت متوسط سه سانتی متر بوده و باید به نحوی از ملات پر شود که، ملات کاملا پشت کاشی را بپوشاند.


مهم ترین عیوب کاشی ها


1- خراش: عیب به دلیل کشیده شدن رنگ چاپ در جهات خاص ایجاد می شود.
2- ترک: عیب از ترک های کوچکی که روی سطح پوشانده تشکیل شده و عمود به لبه های کاشی هستند.
3- عیب حفره سوزنی: عیب به صورت حفره های کوچک در تمام سطح توزیع شده است ظاهر می گردد و حفره با یک گودی یا فرورفتگی کوچک ظاهر می شود.
تنش کششی و ظاهری ترک خورده ای که به وجود می آید ممکن است چند روز بعد از کار گذاشتن کاشی توسط کاشی کار ایجاد شود.


نتیجه گیری


دلیل عیب ها می تواند به علت آلودگی در آب یا آلودگی لعاب در حین پخت، ترکیب نامناسب لعاب مورد نظر، آلومنینیوم بالا و کاهش کشش سطحی وپایین بودن ویسکوزیته( میزان مقاومت را در مقابل جاری شدن نشان می دهد) لعاب باشد.